Catalog
Catalogue
Yn y rhestr ganlynol, nodir enw'r cyhoeddwyr lle bo'r gwaith wedi ei gyhoeddi. Mae gweithiau sydd heb eu cyhoeddi ar gael i’w llungopio trwy drwydded. Samplau hefyd ar gael. Ymholwch trwy’r wefan hon os gwelwch yn dda.
In the following list, the publisher's name is listed for published works. Compositions that have not been published are available to photocopy through licence. Samples also available. Please enquire through this website.


CÔR MEIBION / Male Choir (Darnau gwreiddiol / Original works)

Bethlem ym mhob calon [Robat Powell]  Côr Dathlu Sant Cynog, 2011
Cynog Sant [Robat Powell] Côr Dathlu Sant Cynog, 2011
Cofio [Waldo Williams] Cwmni Andante, Cystadleuaeth Corau Meibion BBC Cymru 2005, Curiad 2006
Gloria, Birmingham Canoldir Male Choir, 2010  (organ & sop solo)
Mae’r hwyliau’n llawn [Tudur Dylan Jones] Bois Y Castell, 2004
Mawrygwn Di [W Rhys Nicholas] Côr Meibion Llandybie 2007
Merch y syrcas [Arwel John] Urdd Gobaith Cymru & Tŷ Cerdd, Curiad 2016
Mwy o’r wawr na’r machlud [Tudur Dylan Jones] Bois y Castell, 2014
Nos o haf [Alafon] (digyfeiliant) 1994
Psalm 121, Birmingham Canoldir Male Choir (English, organ) 2008
Rhieingerdd [John Morris-Jones] Côr Meibion Llangwm, 1994, Curiad 1998
Rhodia wynt [Waldo Williams] Côr Meibion Pontarddulais, 1981
Rhyfelwyr [I D Hooson] Côr Meibion Llandybie, Curiad 1999
Salm 23, Cwmni Andante, Cystadleuaeth Corau Meibion BBC Cymru, 2007, Curiad 2009
Sanctus, Côr Meibion Pontarddulais (deuawd piano & organ, neu piano’n unig), 2010
Si hwi [Thomas Jones, Cerrigellgwm] TTBB digyfeiliant, Côr Meibion Llangwm,
Curiad 1999
Yr eira ar y coed [Cynan] Côr Meibion Pontarddulais, 2017
Y ddwy wydd dew [I D Hooson] Côr Meibion Dyffryn Aman, Curiad 2002
Yr hen delynor [T Rowland Hughes] TTBB digyfeiliant c.1972
Psalm 150, Birmingham Canoldir Male Choir (English, 2015. Fersiwn Cymraeg – 
Mererid Hopwood) (organ or/neu deuawd piano/piano duet) 2018
 
 
CÔR MEIBION / Male Choir  (Trefniannau / Arrangements)

Air from Orchestral Suite No 3 in D major (Bach) 1979
Angen y gân {geiriau Myrddin ap Dafydd, cerddoriaeth Emyr Huws Jones) Sain 2013
Mi ganaf gân (Emyr Huws Jones) Sain 2013
O Gymru (Rhys Jones) [Leslie Harries] 1996
Onward Christian soldiers (Sullivan) [Baring Gould, Cymraeg Lewis Edwards], Curiad 1997
Rebal Wicend (Emyr Huws Jones) Sain 2005
Y gwrthodedig (geiriau Lyn Ebenezer, cerddoriaeth Emyr Huws Jones) Sain 2005
Ebenezer (T J Williams)Birmingham Canoldir Male Choir (geiriau Cymraeg Hiraethog
& James Hughes, Saesneg  Samuel T Francis), 2004, Curiad 2014
Mor hawddgar yw dy bebyll (trefniant o’r SATB gwreiddiol) Côr Orpheus Treforys
Laudate Dominum (Mozart) c. 1990
Christus Salvator (Gounod- ‘Judex’) [paraphrase Godfrey Thring]
Morriston RFC Male Choir, Curiad 2001
Dacw ‘nghariad i lawr yn y berllan, TTBB Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, 1986
Gweddi Affricanaidd (Sontonga) [E Olwen Jones, Saes Dyfed Wyn Edwards], Curiad 1997
hefyd fersiwn i SATB, Curiad 2003
Londonderry Air TTBB, 1989
Luckington TTBB & piano/organ, 1994
Mil harddach wyt [pen 1 tradd, pen 2,3&4 R Bryn Williams] 1982, Patterdale Music 1985
Pantyfedwen (M Eddie Evans) [W Rhys Nicholas] c. 1975
Prysgol (William Owen) [Ann Griffiths], Curiad 2002
Peace ever after-Songs for the boys, (medley) Pontarddulais Male Choir, 1998
St Clement (Scholefield) [John Ellerton, Cymraeg Selyf Roberts], Curiad 1998
Yfory (Robat Arwyn) [Geraint Eckley] 1993,  Sain, c. 1998
 
 
CÔR CYMYSG / Mixed Choir (Darnau gwreiddiol / Original works)
 
Gwynfor [John Gwilym Jones] Côr Dewi Sant, SSAATTBB & piano, 2006
Alelwia [John Williams & T Ellis Jones] (gwreiddiol gydag organ, fersiwn hefyd i ddeuawd   
              piano) 2005
Angelus ad virginem [Anon 13G] Cantorion John S Davies (organ)  2014
Ave verum corpus, SSATB, 1979
Ave verum corpus Cantorion John S Davies (a capella)  2013
Cadi-mi-dawns [Addasiad hen hwiangerddi] Cor Hŷn Cytgan Clwyd,  2015
Cân imi, wynt [Waldo Williams] Cantorion Creigiau, 2004
Ci a chath [tradd.] Côr Llanddarog a’r Cylch, 2017
Cilmeri [Geraint Lloyd Owen], 1991
Cwyd dy lais [Tudur Dylan Jones] Côr Llanddarog a’r Cylch, 2011, Curiad 2017
Cyfandir [Aled Lewis Evans] Côr Y Pentan, Yr Wyddgrug, 2006
Cenwch gân [addas, emynau Penllyn, Pantycelyn ac anhys] Cantorion Creigiau, 2010
Dathliadau [Ceri Wyn Jones] Ysgol Dyffryn Teifi, Curiad 2016
Drws nesa dros y don [Ceri Wyn Jones] Marina James, 2018
Ei gwmni Ef [W Rhys Nicholas] Cantorion John S Davies, Curiad 2017
hefyd fersiwn i SSA, Curiad 2017
Eiliad [Catrin Dafydd] Côr Seingar (&unawd tenor) 2011
Fe gawn ddawnsio [W Rhys Nicholas] Côr Llanddarog a’r Cylch, Curiad 2017
Abertawe [?]  2005
Galwad y gân [Delyth Lewis] Côr Glannau Ystwyth, 2011, Curiad 2013
Gloria, Côr Ieuenctid Sir Benfro, Samuel King 1995
Y geiriau bychain [Ceri Wyn Jones] Ysgol Dyffryn Teifi, Curiad 2016
Gweddi’r Arglwydd, Curiad 2013
Hon yw ein bro [Morys Rees] Ysgol Bro Gwaun, 2013
Magnificat & Nunc Dimittis, John S Davies Singers, (organ), 2009
Maldwyn, Dal dy dir [Dafydd Wyn Jones] Côr Gore Glas, 2002
Melltith Llyn y Fan [Gareth Williams] Côr Llanddarog a’r Cylch, 2018
Mi welais lan forwyn [cyf Robert Davies] Côr Ieuenctid Sir Benfro, SSAATTBB,
1989, Samuel King 1993
Y Mor Enaid [Cynan], Cantorion Pontarddulais, 1999
Mor hawddgar yw dy bebyll [Addasiad o Salm 84] Côr Glandulais,  2004, Curiad 2006
Nes clywo’r byd [Mererid Hopwood] Côr Llanddarog a’r Cylch, 2012
Nunc Dimittis [Ifor L Evans] Cantorion Bro Nedd, 2005
O Fab y Dyn [George Rees] Cantorion Pontarddulais, 2001, Curiad 2003
hefyd fersiwn i TTBB, Curiad 2016
Puer natus in Bethlehem [Anon 13G] Cantorion John S Davies, 2016
Rhyfeddod [tradd] Côr Llanddarog a’r Cylch, Curiad 2016
Rhown foliant i’r goruchaf Dduw [W Rhys Nicholas] Côr Pensiynwyr Pontarddulais,
1996, Curiad 1999
Salm 46 [aralleiriad Ifor L Evans], Cantorion Bro Nedd, 2002
Santegryn [Edmwnd Prys Salm 100] Cwmni Andante 2011
Song of Haverfordwest [David M Owen] Gild of Freemen of Haverfordwest.
Also versions for unison, and TTBB,  2016
Te Deum [English] John S Davies Singers, Llandeilo Festival 2017
Ti, O Dduw [W Rhys Nicholas] Cantorion Creigiau, Curiad 2003
Y crythor o Bendein [John T Job] Cantorion Pontarddulais, 1998, Curiad 2002
Y Cudyll Coch [I D Hooson] Eisteddfod Genedlaethol 1982, Samuel King 1994
Y Tangnefeddwyr [Waldo Williams] Cantorion Pontarddulais, 2000,   Curiad 2002,
hefyd fersiwn i TTBB, Curiad c. 2006
Ym Mhenrhyn Gŵyr [Mererid Hopwood] Côr Tŷ Tawe 2009
Yma i aros [Tudur Dylan Jones] Eisteddfod Genedlaethol, Ffermwyr Ifanc Sir Gar, 2014
 

CÔR CYMYSG / Mixed Choir (Trefniannau / Arrangements)

Cana dy gân (Dafydd Iwan) [Dafydd Iwan] Sain 2013
Mae Cymru’n mynnu byw (Hefin Elis) [Dafydd Iwan] Sain 2013
 
 
CÔR MERCHED / Female Choir (Darnau gwreiddiol / Original works)
 
Missa Brevis, SSA & organ, 1978
Ar noswyl Nadolig [Arwel John] Ysgol Gymraeg Aberystwyth] SSA&piano, 2000
Boed Noel [Euros Bowen], Curiad, 1997 (yn y casgliad Cantabile)
Carol [T Llew Jones] S, piano&ffliwt, 1979
Carol [15C] SSA unacc. English, 1983
Y tymhorau [R Bryn Williams] S&piano. c.1972
Bwrw hen wragedd a ffyn [Tudur Dylan Jones] Ysgol Y Strade, SSA&piano, 2012
Curiad  2015
Bylchau [Ceri Wyn Jones] Ysgol Dyffryn Teifi, SSA&piano, 2016
Clywch y canu [efel, JTJones] SSA&organ/piano, 1993
Catraeth [Gwynn ap Gwilym] Ysgol Gŵyr, SSA&piano, 1994
Diolch am gelfyddyd [W Rhys Nicholas] Lleisiau LliwSSA&piano, 2001
Four-leaf clover [Ella Higginson] Colla Voce Texas, SSAA unacc. 2018
Gobaith y Gymraeg [Heini Gruffudd & Elin Meek] Ysgol Bryn Tawe, SSA&piano, 2014
Gwenllian [Peter Hughes Griffiths] SSA&piano, 2006 Curiad 2007
Hefyd fersiwn i SSAA digyfeiliant, Ysgol Bro Myrddin 2011
Gwyn ap Nudd [Elfed] Urdd Gobaith Cymru, SSA&piano, Urdd 1993, Curiad 2004
Lleisiau’r nos [Mererid Vaughan Jones] Atsain, SSAA&piano, 2004
Penyberth [Gwynn ap Gwilym] Ysgol Gŵyr, SSA, piano& 2 ffidil, 1991
Robin Goch [J Glyn Davies] Côr Iau Cytgan Clwyd, SSA&piano, 2015
Praise ye the Lord, SSA *& organ, 1977
Sanctus, Ysgol Gŵyr, SA&organ, 1985
Tyred Arglwydd [R J Derfel] Singleton Singers, SSA&piano, 2009, Curiad 2014
Yn nheyrnas diniweidrwydd [Rhydwen Williams] Côr Tonic Caerfyrddin, SSA&piano, 2015
Y cŵn hela, Ysgol Gŵyr [W Rhys Nicholas] SSA&piano, 1996
Y tylwyth teg [Eifion Wyn] SSA & piano, 2004
Caneuon Cwestiwn, SA&piano, 2005
(i)  Yr eco [Waldo Williams], 1990
(ii) Y Lleuad newydd [E Llwyd Williams]
(iii) Y morgrugyn [Waldo Williams]
 
 
CÔR MERCHED / Female Choir (Trefniannau / Arrangements)
 
Hosanna(Schubert) SSA&piano, 1993
Lausanne (Caesar Malan)[Pantycelyn] SSA&organ, 1984, Curiad 1998
Whitburn (Henry Baker) [Azariah Shadrach] SSA&organ/piano, Curiad 1998
Yr eneth gadd ei gwrthod, SSA, 1975, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru 1980
Y Forwyn Fair, SSA, c,1980
Adar mân y mynydd, SA, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru 1989
Y fwyalchen, SA, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru 1989
Rew di ranno, Côr Heol Y March, SSA, 2016
Y bore glas, Ysgol Bro Myrddin, SSA, 2017
Cwyn mam yng nghyfraith, SSA, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru 1986
Dacw Mam yn dŵad, Côr Heol Y March, 2017
Robin Ddiog, SSA, 1993, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru 1999
Suo gân, Ysgol Bryn-y-môr, Abertawe, SA&telyn, 1994
Si hei lwli, ‘mabi, SSA & piano, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru 1986
Y march glas, SSA, 1998
Ffarwel fo i Langyfelach lon, Lleisiau Lliw, SSA, 2000
Y gwcw fach, Lleisiau Lliw, SA, 1998
Cadwyn o alawon gwerin, SSA&piano, 1987
Tair hwiangerdd Gymraeg, SSA&piano 1983
Arglwydd y ddawns (Carter)  [cyf. Ifor Rees] SSA c.1980
Steal away, SSA, c.1980
Swing low, SSAA c. 980
Picardy Noel, SSA, 1974
I saw three ships, SSA, 1974
Sara, SSA&piano/organ, 1975
 
 
CYFROLAU PLANT / IEUENCTID

Canwn Fawl (1996)

Canwn Fawl 2 (2000)
Ffordd tangnefedd, drama gerdd ar gyfer y Nadolig (2003) [Garry Owen]


Hwyl a hoe (2006) [Arwel John]


Brawdoliaeth [Waldo Williams] hefyd yn Caneuon Ffydd
Un seren wen [Arwel John]
O faban glân [cyf. W D Williams]
Pan fo bugeiliaid gyda’r nos [Arwel John]
Heno mor dlos [Arwel John]
Rhown gân o ddiolch [Alice Evans]
Llusern [Alice Evans]
Gwyn eu byd [W Rhys Nicholas]
Yr Arglwydd yw fy mugail da [Ieuan S Jones]
Hiraeth am Iesu [J Eirian Davies]
Haleliwia [D J Thomas]
Eneiniog Duw [W Rhys Nicholas]
Cariad Crist [W Rhys Nicholas]
Fy ngweddi [Arwel John]
Miwsig yn ein calon [D J Thomas]
O’r hedyn [Arwel John]
Bendithia Dduw yr oedfa hon [Alice Evans] hefyd fersiwn SATB, tr.Meinir Richards, Curiad 2017
Canwn Fawl [Addasiad Salm 149]
Cyfaill y plant [J Eirian Davies]
Y Nadolig [W Rhys Nicholas]
Heddwch [T Elfyn Jones] Hefyd fersiwn i SA, Curiad 2016
Canwn yn llon [J Eirian Davies]
Awelon Llanfaches [Heini Gruffudd]
Mi gerddaf ymlaen [J Eirian Davies]
Ffosfelen [Dafydd Owen] Hefyd fersiwn i SA, Curiad
I orwedd mewn preseb [E Cefni Jones]
Luned [T Elfyn Jones] hefyd yn Caneuon Ffydd
Dilyn [D J Thomas]
Dawnsiwn, canwn [Rita Milton Jenkins]
Gweddi’r Arglwydd [D J Thomas]
O canwn glod [W Rhys Nicholas]
Canmolwn, addolwn [Alice Evans]
Hosanna, haleliwia [J Eirian Davies]
Meinir [cyf. Noel Davies]
Sulgwyn [T Elfyn Jones]
Clod i’r Arglwydd [W Rhys Nicholas]
Newydd da [D J Thomas]


Dyma stori, SA
Daeth newid byd
Paid ag ofni
Yr angel a ddaeth
Mawryga fy enaid
Ein byd sy’n llawn llawenydd, SA
Y daith sy’n hir, SA
Yn dynn yn fy mreichiau
Ceidwad byd, SA